Błąd podczas wysyłania poczty w Exim

Komplikacja

W Thunderbird

Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Odpowiedź serwera poczty: Helo name contains a ip address (HELO was [192.168.1.10]) and not is valid. Proszę zweryfikować poprawność adresu e-mail w konfiguracji kont i spróbować ponownie.

W logach /var/log/exim4/mainlog

H=xx.xx.xx.xx ([192.168.1.xx]) [xx.xx.xx.xx rejected MAIL <xx@xx.eu>: Helo name contains a ip address (HELO was [192.168.1.xx]) and not is valid

Rozwiązanie

W pliku /etc/exim4/exim4.conf.template zakomentuj

drop    message       = Helo name contains a ip address (HELO was $sender_helo_name) and not is valid
Zastosowanie: 

Błąd podczas wysyłania poczty w Thunderbird

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: