Chroot Postfix

W pliku /etc/postfix/main.cf dodajesz
queue_directory = /var/spool/postfix
W pliku /etc/postfix/master.cf zmieniasz
Dla portu 25

smtp   inet n    -    -    -    -    smtpd

Dla portu 587

submission inet n    -    -    -    -    smtpd

Przeładuj Posfix

service postfix reload
Zastosowanie: 

Zmiana chrootowania dla Postfix

Wiedza: 
Praktyczna