CMS

Ustawiasz język zaplecza administracyjnego, w którym to języku chcesz usunąć linki
[code]System → Ustawienia → Edytuj → Local → Język administracji: English[/code]
Linki usuwasz w [code]Katalog → Informacje[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Włącz SSL [code]System → Ustawienia → Edytuj → Serwer → Security | Użyj SSL: Tak[/code]
W pliku [code]/config.php[/code] zmień protokół na HTTPS
[php]// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://tomlot.eu/');[/php]
W pliku [code]/admin/config.php[/code] zmień protokół na HTTPS
[php]
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://tomlot.eul/admin/');
define('HTTPS_CATALOG', 'https://tomlot.eul/');[/php]
Włącz przekierowanie z http na https w .htaccess

Zastosowanie: 
Włączenie obsługi protokołu HTTPS w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

Po migracji OpenCart, zmień nowe ścieżki w plikach
[code]config.php
admin/config.php[/code]
Również należy przenieść katalog [code]../storage[/code]

Zastosowanie: 
Brak fotografii i elementów szablonów po zmianie domeny w OpenCart3
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/themes/themeXXX/contact-form.tpl[/code]
po linii
[html5]

[/html5]
dodaj
[html5]

[/html5]
Zastosowanie: 
Naprawa błędu podczas wysyłania wiadomości z formularza kontaktowego w PrestaShop 1.6
Wiedza: 
Praktyczna

Wyłącz opinie [code]System → Ustawienia → Edytuj → Opcja → Opinie | Zezwól na opinie: Nie[/code]

Zastosowanie: 
Wyłączenie oceny przy produktach w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

Na stronie głównej administracyjnej [code]/admin[/code] pod [code]Wyloguj się[/code] kliknij przycisk ustawień. W rekordzie [code]Theme[/code] w kolumnie [code]Action[/code] kliknij odśwież.

Zastosowanie: 
Usunięcie cache w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku szablonu *.php umieść kod
[php]

Kod do wyświetlania na stronie głównej
[/php]

Zastosowanie: 
Wyświetlanie zawartości tylko na stronie głównej WordPress
Wiedza: 
Praktyczna

Geolokalizacja treści, wyświetlana w danym Państwie, może odbyć się za pomocą wtyczki Favorite Custom Content by Country (by iControlWP).

Konfiguracja

Zaznacz [code]Content By Country Enable Content by Country Feature [/code]
Odznacz [code]Developer Mode Enable Content By Country Developer Mode [/code]

Zastosowanie: 
Wyświetlanie treści w danym Państwie w WordPress
Wiedza: 
Praktyczna

Jeśli WordPress nie honoruje zmian uwzględnionych w arkuszu stylu potomnego motywu (jedynie zmiany są uwzględnienia za pomogą [code]!imported[/code], w pliku [code]functions.php[/code] motywu potomnego dodaj:
[php]
wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', array( 'parent-style' ) );[/php]

Wiedza: 
Praktyczna

W panelu administracyjnym włączasz opcję:
[code]Preferencje → Ogólny → Włącz Multistore: tak[/code]
Zarządzasz multisklepem:
[code]Zaawansowane → Multisklep[/code]

Zastosowanie: 
Włączenie i zarządzenier multistore w PrestShop
Wiedza: 
Praktyczna