CMS

Ustawiasz język zaplecza administracyjnego, w którym to języku chcesz usunąć linki
System → Ustawienia → Edytuj → Local → Język administracji: English
Linki usuwasz w Katalog → Informacje

Wiedza: 
Praktyczna

Włącz SSL System → Ustawienia → Edytuj → Serwer → Security | Użyj SSL: Tak
W pliku /config.php zmień protokół na HTTPS

Zastosowanie: 
Włączenie obsługi protokołu HTTPS w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

Po migracji OpenCart, zmień nowe ścieżki w plikach

config.php
admin/config.php

Również należy przenieść katalog ../storage

Zastosowanie: 
Brak fotografii i elementów szablonów po zmianie domeny w OpenCart3
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /themes/themeXXX/contact-form.tpl
po linii

<div class="submit">

dodaj

Zastosowanie: 
Naprawa błędu podczas wysyłania wiadomości z formularza kontaktowego w PrestaShop 1.6
Wiedza: 
Praktyczna

Wyłącz opinie System → Ustawienia → Edytuj → Opcja → Opinie | Zezwól na opinie: Nie

Zastosowanie: 
Wyłączenie oceny przy produktach w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

Na stronie głównej administracyjnej /admin pod Wyloguj się kliknij przycisk ustawień. W rekordzie Theme w kolumnie Action kliknij odśwież.

Zastosowanie: 
Usunięcie cache w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku szablonu *.php umieść kod

Zastosowanie: 
Wyświetlanie zawartości tylko na stronie głównej WordPress
Wiedza: 
Praktyczna

Geolokalizacja treści, wyświetlana w danym Państwie, może odbyć się za pomocą wtyczki Favorite Custom Content by Country (by iControlWP).

Konfiguracja

Zaznacz Content By Country Enable Content by Country Feature
Odznacz Developer Mode Enable Content By Country Developer Mode

Zastosowanie: 
Wyświetlanie treści w danym Państwie w WordPress
Wiedza: 
Praktyczna

Jeśli WordPress nie honoruje zmian uwzględnionych w arkuszu stylu potomnego motywu (jedynie zmiany są uwzględnienia za pomogą !imported, w pliku functions.php motywu potomnego dodaj:

Wiedza: 
Praktyczna

W panelu administracyjnym włączasz opcję:
Preferencje → Ogólny → Włącz Multistore: tak
Zarządzasz multisklepem:
Zaawansowane → Multisklep

Zastosowanie: 
Włączenie i zarządzenier multistore w PrestShop
Wiedza: 
Praktyczna

Strony