Debugowania Apache, PHP, MySQL

W konsoli podajesz
cd /root/ %% mkdir strace && cd stace
ps ax | grep apache | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh
ps ax | grep mysqld | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh
Wywołaj powolną stronę (nie odświeżaj strony) podają adres strony w oknie URL.
Ucisz proces
killall -9 strace
Wyniki dostępne w katalogu /root/strace/

Zastosowanie: 

Weryfikacja powolnie ładującej się strony

Wiedza: 
Praktyczna