DirectAdmin

Nie, jeśli napastnik przechwycił maszynę z uprawnieniami, które umożliwiają mu dostęp do pliku [code]/usr/local/sysbk/conf.sysbk[/code]. Przyczyną jest to, że wartość zmiennej [code]FTP_PASS=""[/code] jest podana w sposób jawny, nie jest haszowana.

Zastosowanie: 
Przywrócenie kopii zapasowej z zewnętrznego host po ataku w DirectAdmin
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

[code]Performing sanity checks: FTP user or password not accepted, aborting.
Performing cleanup operations: Completed[/code]

Przyczyna

Hasło nie może zawierać znaku [code]$[/code]

Rozwiązanie

W pliku [code]/usr/local/sysbk/conf.sysbk[/code] zmień wartość zmiennej [code]FTP_PASS=""[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]/usr/local/directadmin/scripts/hostname.sh nazwa_hosta
[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]cd /usr/local/directadmin/scripts && ./getLicense.sh CID LID
[/bash]
Wynik
[code]https://www.directadmin.com/cgi-bin/licenseupdate?lid=LID&uid=CID
Resolving www.directadmin.com... 216.144.255.179
Connecting to www.directadmin.com|216.144.255.179|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/octet-stream]
Saving to: “/usr/local/directadmin/conf/license.key”

“/usr/local/directadmin/conf/license.key” saved [1559][/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Drupal (ale i nie tylko) korzysta z repozytorium rozszerzeń języka PHP.

Komplikacja

[code]Postęp wysyłania Nie włączony
Serwer jest w stanie prezentować postęp wysyłania pliku ale nie ma wymaganych bibliotek. Zalecana jest instalacja PECL uploadprogress lub instalacja APC.[/code]

Przyczyna

Brak zainstalowanej biblioteki PECL Uploadprogress.

Rozwiązanie

Instalacja i konfiguracja przeprowadzona na Debian 6 64-bit z DirectAdmin.

Wiedza: 
Praktyczna

Instalacja DirectAdmin na Debian 64-bit, na serwerze VPS

W konsoli podajesz
[bash]
apt-get update && apt-get upgrade[/bash]
Sprawdź nazwę komputera (serwera). Będzie Ci potrzebna. W konsoli podajesz
[bash]
hostname[/bash]
Sprawdź jaki jest zainstalowany system operacyjny na serwerze. W konsoli podajesz
[bash]
cat /etc/issue[/bash]
Jeśli [code]Debian GNU/Linux 6.0[/code] to wykonaj
[bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Edytuj [code]55[/code] linię w pliku [code]/usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf[/code].
Zamiast
[code]
port=2222[/code]
Podaj
[code]
port=wybrany_port[/code]
Edytuj [code]2[/code] linię w pliku [code]/var/www/html/redirect.php[/code].
Zamiast
[php] header("Location: http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].":2222");
?>[/php]
Podaj
[php] header("Location: http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].":wybrany_port");
?>[/php]
Port w DirectAdmin i SSH nie może być taki sam.

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
cd /tmp/[/bash]
Ze strony IonCube Loader pobierz źródło odpowiednie do Twojego systemu
[bash]
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Dekompresuj archiwum
[bash]
tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Przenieś do katalogu bibliotek PHP
[bash]
mv ioncube /usr/lib/php5/20131226/[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Najpopularniejszy skrypt CMS, który wykorzystuje Wildcard jest Wordpress przy tworzeniu Multisite.
Logujesz się do DirectAdmin jako administrator. W dziale [code]Admin Tools (Narzędzia administratora)[/code] wybierasz [code]DNS Administration (Administracja DNS)[/code] -> wybierasz domenę. W dziale [code]Add Domain Records[/code] dodaje rekord [code]A[/code]. W pierwszym polu podajesz [code]*[/code], a w drugim adres IP serwera. Akceptujesz konfigurację klikając na [code]Add[/code].

Wiedza: 
Praktyczna

Logujesz się do DirectAdmin jako użytkownik. Nie zakładasz subdomeny w [code]Subdomain Management (Zarządzanie subdomenami)[/code]. W dziale [code]Advanced Features (Opcje dodatkowe)[/code] wybierasz [code]Domain Pointers (Wskaźnik domen)[/code]. Wprowadzasz [code]blog.tomlot.eu[/code] i zaznaczasz [code]Create as an Alias (Utwórz jako alias)[/code].

Wiedza: 
Praktyczna