DirectAdmin

Nie edytuj

/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/cli/php.ini

Rozwiązanie

apt-get update && apt-get install php5-imap

Wprowadzasz

Wiedza: 
Praktyczna

Strony