Dodanie kolumny do tabeli MySQL przez phpMyAdmin

W phpMyAdmin podajesz

ALTER TABLE tabela_do_ktorej_dodajesz_kolumne ADD nazwa_dodawanej_kolumny typ kolumny after po_jakiej_kolumnie_dodać
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: