Downgrade PHP 7.0 na PHP 5.6 w VestaCP

W konsoli podajesz

cp /etc/php/7.0/fpm/php.ini /tmp/ && cp -r /etc/php/7.0/fpm/pool.d/ /tmp/
add-apt-repository -y ppa:ondrej/php
apt-get update && apt-get install -y php5.6-fpm php5.6-mysql
cp /tmp/php.ini /etc/php/5.6/fpm/ && cp -r /tmp/pool.d /etc/php/5.6/fpm/
service nginx restart && service php-fpm restart
Zastosowanie: 

Obniżenie wersji z PHP 7.0 na PHP 5.6 w VestaCP

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: