Dzielenie plików

W konsoli podajesz

split -dl ile_wierszy_ma_byc_w_podzielonym_pliku plik_do_podzialu nazwa_dzielonych_plikow_

Przykład

split -dl 100000 duzy maly_

Dla Windows

split -dl ile_wierszy_ma_byc_w_podzielonym_pliku plik_do_podzialu nazwa_dzielonych_plikow_ --additional-suffix=.txt

Przykład

split -dl 100000 duzy maly_ --additional-suffix=.txt

Efektem odwrotnym będzie łączenie plików.

Zastosowanie: 

Dzielenie plików tekstowych za pomocą komendy

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: