ERROR: /etc/apparmor.d/usr.bin.thunderbird contains no profile

Komplikacja

Przełączanie trybu z enforce na complain za pomocą

aa-complain /usr/bin/thunderbird 

kończy się błędem
ERROR: /etc/apparmor.d/usr.bin.thunderbird contains no profile

Przyczyna

Błędnie podany profil

Rozwiązanie

aa-complain usr.bin.thunderbird && /etc/init.d/apparmor reload
Zastosowanie: 

Błąd podczas zmiany trybu z enforce na complain

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: