Failed to create virtual server : No virtual domains file (virtual_alias_maps) was found in your Postfix configuration!

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
Failed to create virtual server : No virtual domains file (virtual_alias_maps) was found in your Postfix configuration!

Rozwiązanie

W pliku /etc/postfix/main.cf dodajesz
virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

Zastosowanie: 

Postfix - Failed to create virtual server : No virtual domains file (virtual_alias_maps) was found in your Postfix configuration!

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: