Forbidden podczas dodawania drukarki w CUPS Arch Linux

Komplikacja

Dodawanie drukarki w CUPS kończy się komunikatem Forbidden
W konsoli podajesz
lpinfo -v
Zwrócony wynik to lpinfo: Forbidden

Rozwiązanie

W konsoli podajesz

sudo groupadd printadmin
sudo usermod -a -G printadmin $USER

W pliku
/etc/cups/cups-files.conf zmieniasz linię
SystemGroup sys root na SystemGroup printadmin root
W konsoli podajesz

systemctl restart org.cups.cupsd.service && pinfo -v
Zastosowanie: 

Brak możliwości dodania drukarki w CUPS Arch Linux

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: