Generowanie certyfikatu SSL

Generowanie certyfikatu SSL

W konsoli podajesz

cd /etc/ssl/private/
openssl genrsa -out tomlot.eu.key 2048
openssl req -new -sha256 -key tomlot.eu.key -out domena.csr
openssl rsa -in tomlot.eu.key -check
openssl req -noout -verify -in tomlot.eu.csr

Po podpisaniu certyfikatu SSL

openssl x509 -noout -text -in tomlot.eu.crt
openssl x509 -noout -text -in tomlot.eu.ca.pem
openssl verify -verbose -CAfile tomlot.eu.ca.pem tomlot.eu.crt
Zastosowanie: 

Instalacja certyfikatu SSL w Apache

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: