Graficzna analiza plików sar z sysstat

W konsoli monitorowanego hosta podajesz

LC_ALL=C sar -A > /home/juzek/tmp/wyjsciowy.txt

Plik TXT przesyłasz na lokalną jednostkę, w konsoli podajesz

rsync -a --info=progress2 --delete root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/tmp/wyjsciowy.txt .

Instalujesz program kSar, a następnie wybierz Data → Load data from text file → wybierz /home/juzek/tmp/wyjsciowy.txt.

Zastosowanie: 

Analiza w GUI plików sar z narzędzie monitorowania sysstat

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: