Hacking

1. Instalujesz pakiety [bash]android-tools libusb python3 python-pip[/bash]
2. Instalujesz pakiet [bash]pip install mvt[/bash]
3. Podłączasz telefon z Androidem do komputera.
3. Wybierasz tryb przesyłania plików. Oprócz tego należy włączyć tryb debugowania USB (dla każdego telefonu są to zbliżone metody).
4. Upewnij się, połączenie z telefonem. W konsoli podajesz [bash]adb devices -l[/bash]
5. Zabij proces demona adb, w konsoli podajesz [bash]adb kill-server[/bash]

Zastosowanie: 
Jak sprawdzić czy w Twoim telefonie z Android jest Pegasus?
Wiedza: 
Praktyczna

Element bezpieczeństwa w postaci identyfikacji pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie, kim są użytkownicy. Z kolei element bezpieczeństwa w formie uwierzytelniania żąda od użytkownika potwierdzenia, że jest tym, za kogo się podaje. Ostatni z elementów bezpieczeństwa, czyli autoryzacja, służy do definiowania i ograniczania tego, co użytkownicy mogą zrobić.
Jak działa Linux. Podręcznik administratora. Wydanie II, Brian Ward - Helion 2015

Zastosowanie: 
Różnice między uwierzytelnianiem a autoryzacja
Wiedza: 
Teoretyczna
  1. Uwierzytelniasz (logujesz) się do router 192.168.1.1
  2. moje Wi-Fi → Ustawienia zaawansowane Wi-Fi → Wspólna konfiguracja Wi-Fi dla 2.4GHz i 5GHz: nie → Włączona częstotliwość: Wi-Fi 5 GHz (zaznacz jedynie częstotliwość Wi-Fi 5 GHz) → Jeżeli wyłączysz Wi-Fi 2.4 GHz, usługa Orange FunSpot nie będzie działała. Czy chcesz kontynuować?: tak
Zastosowanie: 
Jak wyłączyć Orange FunSpot
Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj dodatek ReloadEvery do Firefox. Otwórz stronę, którą wywołujesz w crontab, a następnie w po pozycji [code]Odświeżanie[/code] wybierze czas.

Wiedza: 
Praktyczna

W VMware Player wybierasz [code]Player → Manage → install VMware Tools...[/code]
W konsoli podajesz
[bash]
cd /media/cdrom
cp VMwareTools-*.tar.gz /root/
cd ~
tar -xzvf VMwareTools-*.tar.gz
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl[/bash]
Wszystko zatwierdzasz [code]Enter[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W różnym celu, każdego dnia w swojej pracy, dostaję link do portali. Kiedy pytam Klienta na czym zbudowana jest strona, otrzymuję różne odpowiedzi m.in. że na Windows. Analizowanie kodu strony i wpisywanie w URL możliwych adresów do panelu administracyjnego to strata czasu.

Zastosowanie: 
SEO i fazie rekonesansu w hacking
Wiedza: 
Teoretyczno-praktyczna

Zainstaluj Virtual Box w wersji > 4.2.x. W konsoli Kali Linux podajesz
[bash]
apt-get update && apt-get install -y linux-headers-$(uname -r)[/bash]
Następnie wybierasz
[code]Devices[/code] -> [code]Install Guest Additions[/code]. Zamknij okno które się pokazało.
W konsoli podajesz
[bash]cp /media/cd-rom/VBoxLinuxAdditions.run /root/
chmod 755 /root/VBoxLinuxAdditions.run
cd /root
./VBoxLinuxAdditions.run[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna