ImageMagick zmiana nasycenia kolorów

W konsoli podajesz
for plik in *.jpg; do convert -modulate 100,66,100 $plik $plik; done
convert -modulate 100,66,100 wejscie.jpg wyjście.jpg

Zastosowanie: 

Masowa zmiana nasycenia kolorów

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: