ImportError: No module named setuptools

Komplikacja

Podczas instalacji Django polecenie zwraca komunikat

Traceback (most recent call last):
  File "setup.py", line 5, in <module>
    from setuptools import find_packages, setup
ImportError: No module named setuptools

Przyczyna

Brak setuptools

Rozwiązanie

wget https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py -O - | python
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: