Instalacja DirectAdmin

Instalacja DirectAdmin na Debian 64-bit, na serwerze VPS

W konsoli podajesz

apt-get update && apt-get upgrade

Sprawdź nazwę komputera (serwera). Będzie Ci potrzebna. W konsoli podajesz

hostname

Sprawdź jaki jest zainstalowany system operacyjny na serwerze. W konsoli podajesz

cat /etc/issue

Jeśli Debian GNU/Linux 6.0 to wykonaj

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libreadline-dev libdb4.8-dev libsasl2-dev

Jeśli Debian GNU/Linux 7.0

apt-get install gcc g++ make flex bison openssl libssl-dev perl perl-base perl-modules libperl-dev libaio1 libaio-dev zlib1g zlib1g-dev libcap-dev bzip2 automake autoconf libtool cmake pkg-config python libdb-dev libsasl2-dev libncurses5-dev

Więcej informacji o pakietach potrzebnych do zainstalowania DirectAdmin znajdziesz na http://help.directadmin.com/item.php?id=354.
W konsoli podajesz

wget http://www.directadmin.com/setup.sh && chmod +x setup.sh && ./setup.sh
*****************************************************
*
* Have you run the pre-install commands? CTRL-C if not.
*  http://help.directadmin.com/item.php?id=354
*
*****************************************************
Please enter your Client ID:

Wprowadź numer klienta

Please enter your License ID:

Wprowadź numer licencji

Please enter your hostname \(server.domain.com\)
It must be a Fully Qualified Domain Name
Do *not* use a domain you plan on using for the hostname:
eg. don't use domain.com. Use server.domain.com instead.
Do not enter http:// or www
 
Enter your hostname (FQDN):

Wprowadź nazwę komputera (serwera) w postaci nazwa_komputera.twoja_domena.pl np: mojserwer.tomlot.eu.

Client ID:
License ID:
Hostname: mojserwer.tomlot.eu
Is this correct? (y,n):

Sprawdź czy poprawnie wprowadziłeś dane, jeśli tak wciśnij klawisz [y].

The following ethernet devices/IPs were found. Please enter the name of the device you wish to use:
venet0   127.0.0.1
venet0:0 185.25.151.1
Enter the device name:

Wprowadź nazwę karty sieciowe, pod którą IP jest przypisane do licencji. Najczęściej jest to venet0:0.

Is 185.25.151.1 the IP in your license? (y,n) :

Potwierdź klawiszem [y].

DirectAdmin will now be installed on: debian 6.0
Is this correct? (must match license) (y,n):

Potwierdź klawiszem [y].

You now have 4 options for your apache/php setup.
 
1: customapache:     end-of-life software. Apache 1.3, php 4, frontpage. Do not use. No support.
2: custombuild 1.1:   older software. Apache 2.x, php 4, 5, or both in cli and/or suphp. Defaults to php 5.2
3: custombuild 1.2:   * Recommended. simlar to 1.1, newer default versions. Apache 2.x, php 5, 6, or both in cli and/or suphp. Defaults to php 5.3
4: custombuild 2.0 BETA: Not yet recommended, still in testing. Apache 2.4, mod_ruid2, php 5.4. Can be set to use php-FPM. Experts only.
 
Post any issues with custombuild to the forum: http://www.directadmin.com/forum/forumdisplay.php?f=61
 
Enter your choice (1, 2, 3 or 4):

Wybierz rekomendowaną (stabilną i bezpieczną) opcję, podając jej cyfrę. W tym przypadku jest to 3.

Would you like the default settings of apache 2.2 and php 5.3 cli? (y/n):

Potwierdź klawiszem [y].

Would you like the default settings of apache 2.2 and php 5.3 cli? (y/n):

Potwierdź klawiszem [y].
Rozpocznie się instalacja. W zależności od maszyny oraz łącza średni czas oczekiwania wynosi 15 minut.
Jeśli pomyślnie zainstaluje się DirectAdmin, ukaże Ci się wynik zbliżony do poniższego

The following information has been set:
 
Admin username:  admin
Admin password:  hasło
Admin email:   admin@mojserwer.tomlot.eu
 
 
<strong>Server IP: 185.25.151.1
Server Hostname: serwer.e00.eu</strong>
 
To login now, follow this link:
 
http://185.25.151.1:2222
 
and enter your Admin username and password when prompted.
 
You should now visit http://admin.site-helper.com and http://www.directadmin.com/newinstall.html to learn how to get started.
 
Thank you for using DirectAdmin. Should you have any questions, don't hesitate to contact us at support@directadmin.com
 
## REPORT_END
Permissions set
 
System Security Tips:
 http://help.directadmin.com/item.php?id=247

Powyższe dane znajdują się w pliku /usr/local/directadmin/scripts/setup.txt.

Aby się zalogować od panelu DirectAdmin w przeglądarce podaj http://ip_serwera:2222 np: 185.25.151.1:2222. Jeśli chcesz się połączyć z DirectAdmin za pomocą adresu nazwa_komputera.twoja_domena.pl:2222 np: mojserwer.tomlot.eu:2222 wydeleguj domenę, którą podałeś podczas instalacji DirectAdmin, na serwer.

W panelu administracyjnym domeny w sekcji Przekierowanie na zewnętrzne serwery DNS jako adresy podajesz ns1.twoja_domena.pl i ns2.twoja_domena.pl, a jako adresy IP, w obydwu oknach IP Twojego serwera np: 185.25.151.1. Delegacja domeny trwa do 30 godzin.

Jeśli chcesz zmienić domyślny port panelu DirectAdmin wejdź na Zmiana domyślnego portu w DirectAdmin.

Konfiguracja SSH

Edytuj plik: /etc/ssh/sshd_config. Zmień wpisy

Port inny_niz_w_directadmin
Protocol 2
LoginGraceTime ilosc_sekund_na_zalogowanie_np_40
PermitRootLogin no
PermitEmptyPasswords no
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: