Instalacja EHCP (Easy Hosting Control Panel)

W konsoli podajesz

apt-get update && apt-get upgrade
wget -O ehcp.tgz www.ehcp.net/ehcp_latest.tgz; tar -zxvf ehcp.tgz; cd ehcp; ./install.sh
Configuring mysql-server-5.5
While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for the MySQL administrative "root" user.
If this field is left blank, the password will not be changed
New password for the MySQL "root" user:

Podaj hasło dla użytkownika root do bazy MySQL

EHCP INSTALL - INPUTS/SETTINGS SECTION:
	THIS SECTION IS VERY IMPORTANT FOR YOUR EHCP SECURITY AND PASSWORD SETTINGS.
	PLEASE ANSWER ALL QUESTIONS CAREFULLY  
Please enter your name:

Podaj imię

Please enter your/admin email (used to send your panel info, ehcp news)- Enter an already working email:

Podaj adres e-mail

=======> MYSQL PASSWORD SETTINGS IS VERY IMPORTANT - YOUR EHCP MAY NOT FUNCTION IF YOU MISS SOMETHING HERE.. ehcp related information will be stored in your local mysql server ==========
Enter your current MYSQL ROOT PASSWORD

Podaj hasło dla użytkownika root dla bazy MySQL

Enter NEW PASSWORD for mysql user of `ehcp` (default 1234):
Please pay attention that, you cannot use sign # in your password:

Podaj hasło dla użytkownika ehcp (domyślnie zostaw 1234)

Enter ehcp panel admin NEW PASSWORD (default 1234)

Podaj hasło administratora do panelu

Your hostname seems to be XXX, if it is different, enter it now, leave blank if correct

Zatwierdź

Your ip seems to be XX.XX.XX.XX, if it is different or you want to use a different (external) ip, enter it now, leave blank if correct

Zatwierdź

LANGUAGE SELECTION: 
ehcp currently supports English,Turkish,German,Spanish,French (some of these partial) except installation 
enter language file you want to use (en/tr/german/spanish/nl/fr/lv	 [default en]):

Zatwierdź

Do you want to install some additional programs which are not essential but useful for a hosting environment, such as ffmpeg,... etc.. ? Answer no if you have small ram or you need a light/fast system (y/[n])

Jeśli masz "mocny" serwer wybierz y, jeśli "słaby" wybierz n

Konfiguracja pakietu roundcube-core

Zatwierdź

Please provide the password for the administrative account with which this package should create its MySQL database and user.
Password of the database's administrative user

Podaj hasło dla administratora Roundcube

Please provide a password for roundcube to register with the database server.  If left blank, a random password will be generated.
MySQL application password for roundcube

Podaj hasło dla Roundcube (zostaw pute, jeśli chcesz, aby było wygenerowane automatycznie) do MySQL

Password confirmation:

Powtórz hasło

Konfiguracja pakietu phpmyadmin
The phpmyadmin package must have a database installed and configured before it can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common. 
If you are an advanced database administrator and know that you want to perform this configuration manually, or if your database has already been installed and configured, you should refuse this option.  Details on what needs to be done should most likely be provided in /usr/share/doc/phpmyadmin. 
Otherwise, you should probably choose this option.
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common?

Zatwierdź

Please provide the password for the administrative account with which this package should create its MySQL database and user.
Password of the database's administrative user:

Podaj hasło dla użytkownika root do bazy MySQL

Please provide a password for phpmyadmin to register with the database server.  If left blank, a random password will be generated.
MySQL application password for phpmyadmin

Podaj hasło dla phpMyAdmin (zostaw pute, jeśli chcesz, aby było wygenerowane automatycznie) do MySQL

Proszę wybrać serwer WWW, który zostanie automatycznie przekonfigurowany tak, aby współpracował z phpMyAdmin.
Automatycznie przekonfigurowany serwer WWW:

Zatwierdź

Postfix Configuration
Proszę wybrać konfigurację serwera poczty elektronicznej najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb.
brak konfiguracji:
 Powinien zostać wybrany aby pozostawić obecną konfigurację bez zmian.
strona internetowa:
 Poczta jest wysyłana i otrzymywana bezpośrednio za pomocą SMTP.
strona ze smarthost:
 Poczta jest otrzymywana bezpośrednio za pomocą SMTP lub przez narzędzie takie jak fetchmail. Poczta wychodząca jest wysyłana przez smarthost.
system rozproszony:
 Cała poczta jest wysyłana do innego komputera, zwanego "smarthost" w celu doręczenia.
tylko lokalna:
 Poczta jest doręczana jedynie użytkownikom lokalnym. Nie ma sieci.
Ogólny typ konfiguracji poczty:

Zatwierdź

Nazwa "mail name" jest nazwą domenową używaną do "zakwalifikowania" _WSZYSTKICH_ adresów pocztowych bez nazwy domenowej. Obejmuje to wiadomości do i od <root>: proszę nie ustawiać komputera aby wysyłał pocztę z root@example.org, chyba że root@example.org na to pozwolił.
Ta nazwa będzie również używana przez inne programy. Powinna to być pojedyncza, pełna nazwa domenowa (ang. fully qualified domain name - FQDN).
Dlatego, jeśli adresem pocztowym lokalnego komputera jest foo@example.org, poprawną wartością dla tej opcji jest example.org.
Systemowa nazwa pocztowa:
Konfiguracja pakietu courier-base
Courier uses several configuration files in /etc/courier. Some of these files can be replaced by a subdirectory whose contents are concatenated and treated as a single, consolidated, configuration file.
The web-based administration provided by the courier-webadmin package relies on configuration directories instead of configuration files. If you agree, any directories needed for the web-based administration tool will be created unless there is already a plain file in place.
Create directories for web-based administration?

Wybież tak

Konfiguracja pakietu courier-ssl
SSL certificate required
POP and IMAP over SSL requires a valid, signed, X.509 certificate. During the installation of courier-pop-ssl or courier-imap-ssl, a self-signed X.509 certificate will be generated if necessary
For production use, the X.509 certificate must be signed by a recognized certificate authority, in order for mail clients to accept the certificate. The default location for this certificate is /etc/courier/pop3d.pem or /etc/courier/imapd.pem.

Zatwierdź

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: