Instalacja i konfiguracja IonCube Loader w Debian + VestaCP

W konsoli podajesz

cd /tmp/

Ze strony IonCube Loader pobierz źródło odpowiednie do Twojego systemu

wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Dekompresuj archiwum

tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Przenieś do katalogu bibliotek PHP

mv ioncube /usr/lib/php5/20131226/

W zależności od zainstalowanej wersji PHP, wybierz odpowiednią wersję w ścieżce.

echo "zend_extension=/usr/lib/php5/20131226/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6.so" >> /etc/php5/apache/php.ini
echo "zend_extension=/usr/lib/php5/20131226/ioncube/ioncube_loader_lin_5.6.so" >> /etc/php5/cgi/php.ini

Restartujesz Apache

/etc/init.d/httpd restart

Sprawdź poprawność instalacji i konfiguracji IonCube Loader

php -i | grep ionCube 

Dla większej pewności i uciechy

php -v
Wiedza: 
Praktyczna