Instalacja Memcached na Debian 10 z DirectAdmin

W konsoli podajesz

apt install libmemcached-tools php-memcached memcached libmemcached-dev
cd /usr/local/src
wget https://github.com/php-memcached-dev/php-memcached/archive/v3.1.5.tar.gz
tar -xzvf v3.1.5.tar.gz
cd php-memcached
/usr/local/php72/bin/phpize
./configure --with-php-config=/usr/local/php72/bin/php-config
make
make install

Wynik końcowy
Installing shared extensions:     /usr/local/php72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/
Sprawdź plik z konfiguracją PHP

php -i | grep "php.ini"

Do pliku /usr/local/php72/lib/php.ini dodaj ścieżkę dodatku
extension = "/usr/local/php72/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20170718/memcached.so"
/usr/local/directadmin/custombuild/build rewrite_confs

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: