Instalacja MODX - Could not load MODX config file

W ścieżce URL podaj
http://tomlot.eu/setup/

Zastosowanie: 

Instalacja MODX kończy się błędem Could not load MODX config file

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: