Instalacja MODX - Could not load MODX config file

W ścieżce URL podaj
[code]http://tomlot.eu/setup/[/code]

Zastosowanie: 

Instalacja MODX kończy się błędem Could not load MODX config file

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: