Instalacja PECL uploadprogress

Drupal (ale i nie tylko) korzysta z repozytorium rozszerzeń języka PHP.

Komplikacja

[code]Postęp wysyłania Nie włączony
Serwer jest w stanie prezentować postęp wysyłania pliku ale nie ma wymaganych bibliotek. Zalecana jest instalacja PECL uploadprogress lub instalacja APC.[/code]

Przyczyna

Brak zainstalowanej biblioteki PECL Uploadprogress.

Rozwiązanie

Instalacja i konfiguracja przeprowadzona na Debian 6 64-bit z DirectAdmin.

W konsoli podajesz
[bash]
apt-get install php-pear php5-dev && pecl install uploadprogress[/bash]
Ukaże Ci się komunikat zbliżony do poniższego
[code]Build process completed successfully
Installing '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/uploadprogress.so'
install ok: channel://pecl.php.net/uploadprogress-1.0.3.1
configuration option "php_ini" is not set to php.ini location
You should add "extension=uploadprogress.so" to php.ini[/code]

Na stronie Drupal https://drupal.org/node/1332446 podane jest rozwiązanie, jednak tak jak przy konfiguracji PHP5-IMAP w DirectAdmin, tak i tu są odstępstwa. Nie konfigurujesz pliku [code]/etc/php5/apache2/conf.d/uploadprogress.ini[/code] w postaci odkomentowania [code]extension=uploadprogress.so[/code].
W konsoli podajesz
[bash]echo "extension=/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/uploadprogress.so" >> /usr/local/lib/php.ini
/etc/init.d/httpd restart[/bash]
Sprawdź poprawność instalacji i konfiguracji PECL uploadprogress
[bash]php -m
php -i | grep uploadprogress[/bash]
Dla bezpieczeństwa wykonaj
[bash]
apt-get remove php5-dev[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna