Install Guest Additions w Kali Linux

Zainstaluj Virtual Box w wersji > 4.2.x. W konsoli Kali Linux podajesz

apt-get update && apt-get install -y linux-headers-$(uname -r)

Następnie wybierasz
Devices -> Install Guest Additions. Zamknij okno które się pokazało.
W konsoli podajesz

cp /media/cd-rom/VBoxLinuxAdditions.run /root/
chmod 755 /root/VBoxLinuxAdditions.run
cd /root
./VBoxLinuxAdditions.run

Uruchom ponownie Kali Linux. Powinieneś mieć integrację myszki i ekranu oraz możliwość udostępnienia katalogu.

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: