Install VMware Tools w Kali Linux

W VMware Player wybierasz Player → Manage → install VMware Tools...
W konsoli podajesz

cd /media/cdrom
cp VMwareTools-*.tar.gz /root/
cd ~
tar -xzvf VMwareTools-*.tar.gz
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

Wszystko zatwierdzasz Enter

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: