Installing modules and themes requires FTP access to your server

Installing modules and themes requires FTP access to your server. See the handbook for other installation methods.

Przyczyna

Niepoprawny właściciel katalogu, w którym znajduje się Drupal.

Rozwiązanie

W konsoli podajesz

chown -R apache:apache /home/nazwa_uzytkownika/domains/domena.pl/public_html/

lub

chown -R www-data:www-data /home/nazwa_uzytkownika/domains/domena.pl/public_html/

Powrócenie domyślnych ustawień

chown -R nazwa_uzytkownika /home/nazwa_użytkownika/domains/domena.pl/public_html/

Zmianę właściciela pliku|katalogu, również możesz dokonać przez menedżer plików Midnight Commander podajesz w konsoli

mc

Zaznaczasz wybrany plik|katalog klawiszem Insert. Wybierasz File -> Chown. W tym przypadku wprowadzone zmiany nie zdadzą rezultatu, gdyż Midnight Commander nie zmienia rekursywnie właściciela pliku|katalogu.

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: