Kodowanie i użycie obrazka w base64

W konsoli podanej

base64 sciezka_do_obrazka > zakodowany_obrazek

W pliku, po każdym 76 znaku, usuwasz znak nowej linii \n.

Użycie zakodowanego obrazka w HTML

<img src="data:image/jpg;base64,zakodowany_obrazek" />
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: