Komenda

w konsoli podajesz

sed -E 's/([a-z])([A-Z])/\1\n\2/g' plik
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

convert plik.png plik.jpg
Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficznych JPG do PNG
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
 find -type f | grep -v './plik-*' | xargs rm

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

awk '!a[$0]++' plik
Zastosowanie: 
Usuwanie zduplikowanych rekordów w pliku - AWK
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
convert *.png -auto-orient plik.pdf

Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficzny do PDF
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -rE "(\"|')fraza""(\"|')"
Zastosowanie: 
Jak znaleźć pojedyncze i podwójne apostrofy grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Kopiowanie znalezionych plików przez grep wraz z architekturą katalogów
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Weryfikacja powolnie ładującej się strony
Wiedza: 
Praktyczna

Sprawdzasz partycję, na której jest zainstalowany system
fdisk -l

Wiedza: 
Praktyczna

Strony