Komenda

Tak jak SSH
W konsoli podajesz

ftp uzytkownik@host
Zastosowanie: 
Jak połączyć się z FTP za pomocą konsoli
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cat /proc/cpuinfo
Zastosowanie: 
Ile rdzeni ma procesor
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get install python-pip && pip install speedtest-cli && speedtest-cli
Zastosowanie: 
Test prędkości łącza WAN
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

dd bs=4M if=obraz.iso of=/dev/sdx
Zastosowanie: 
Utworzenie bootowalnego pendrive USB z obrazu ISO w Linux w terminalu
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/urządzenie
Zastosowanie: 
Wyczyszczenie (zerowanie) dysku za pomocą jednej komendy
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get install ethtool net-tools

Następnie

ethtool eth0
Zastosowanie: 
Sprawadznie, zmiana prędkość i dupleks karty Ethernet
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cat /etc/*-release

lub

Zastosowanie: 
Jak sprawdzić wersję dystrybucji linux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

netstat -tupnl
Zastosowanie: 
Sprawdzenie otwartych portów
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

tr -d '\r' < plik_win.txt > plik_linux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podanej

base64 sciezka_do_obrazka > zakodowany_obrazek

W pliku, po każdym 76 znaku, usuwasz znak nowej linii \n.

Wiedza: 
Praktyczna

Strony