Komenda

W konsoli podajesz
sudo apt-get install python-pip; sudo pip install speedtest-cli
speedtest-cli

Zastosowanie: 
Testowanie szybkości łącza
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

du -sh *
Zastosowanie: 
Wyświetlenie w całości rozmiaru głównego katalogu, jak w Windows
Wiedza: 
Praktyczna

Dla bieżącej sesji

export EDITOR=nazwa_edytora

Na stałe

update-alternatives --config editor

lub

select-editor
Zastosowanie: 
Ustawienie domyślnego edytora w konsoli
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

df -h
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep 'model name' /proc/cpuinfo | wc -l
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get remove --purge nazwa_pakietu
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

sudo bash VMware-Player-XXX.bundle

Przy okazji zobacz jak odinstalować VMware Player.

Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz

sudo apt-get remove sublime-text
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

dpkg -l | grep ^ii

lub

Zastosowanie: 
Sprawdzenie zainstalowanych pakietów
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

split -dl ile_wierszy_ma_byc_w_podzielonym_pliku plik_do_podzialu nazwa_dzielonych_plikow_

Przykład

Zastosowanie: 
Dzielenie plików tekstowych za pomocą komendy
Wiedza: 
Praktyczna

Strony