Konfiguracja 8 monitorów na Linux bez Xinerama

W zestawie użyto 4 karty graficzne NVIDIA Quadro NVS 310.
Zainstaluj pakiety
[code]pacaur -S nvidia-390xx-utils nvidia-390xx-dkms[/code]
Opcjonalnie zainstaluj pakiet [code]nvidia-390xx-settings[/code] aby dokonać konfiguracji Xinerama przez GUI.

W pliku [code]/etc/mkinitcpio.conf[/code] wyłącz otwarty sterownik nouveau
[vim]#MODULES=(nouveau)[/vim]
i włączy sterowniki od Nvidia
[vim]MODULES=(nvidia nvidia_modeset nvidia_uvm nvidia_drm)[/vim]
Przebuduj ramdisk
[bash]mkinitcpio -P linux[/bash]
Włącz "base mosaic" wraz konfiguracją monitorów (w KDE konfigurację monitorów wykonuje się w Ksreen).
[bash]nvidia-xconfig --base-mosaic --metamodes="GPU-0.DP-2: 1920x1080+0+0 GPU-0.DP-3: 1920x1080+1920+0 GPU-1.DP-2: 1920x1080+3840+0 GPU-1.DP-3: 1920x1080+5760+0 GPU-2.DP-2: 1920x1080+0+2160 GPU-2.DP-3: 1920x1080+1920+2160 GPU-3.DP-2: 1920x1080+3840+2160 GPU-3.DP-3: 1920x1080+5760+2160"[/bash]
Plik [code]/etc/X11/xorg.conf[/code] powinien wyglądać w przybliżeniu
[code]# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 390.144 (dvs-builder@U64-P10-09) Wed Jun 2 22:56:57 UTC 2021

Section "ServerLayout"
Identifier "Layout0"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
EndSection

Section "Files"
EndSection

Section "InputDevice"

# generated from default
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Emulate3Buttons" "no"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection

Section "InputDevice"

# generated from default
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection

Section "Device"
Identifier "Device0"
Driver "nvidia"
VendorName "NVIDIA Corporation"
EndSection

Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Device0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Option "BaseMosaic" "True"
Option "MetaModes" "GPU-0.DP-2: 1920x1080+0+0 GPU-0.DP-3: 1920x1080+1920+0 GPU-1.DP-2: 1920x1080+3840+0 GPU-1.DP-3: 1920x1080+5760+0 GPU-2.DP-2: 1920x1080+0+2160 GPU-2.DP-3: 1920x1080+1920+2160 GPU-3.DP-2: 1920x1080+3840+2160 GPU-3.DP-3: 1920x1080+5760+2160"
SubSection "Display"
Depth 24
EndSubSection
EndSection
[/code]
Po zrestartowaniu komputera skonfiguruj położenie monitorów przez Kscreen

Zastosowanie: 

Jak skonfigurować wiele monitorów w Linux

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: