Konfiguracja 8 monitorów na Linux bez Xinerama

W zestawie użyto 4 karty graficzne NVIDIA Quadro NVS 310.
Zainstaluj pakiety
pacaur -S nvidia-390xx-utils nvidia-390xx-dkms
Opcjonalnie zainstaluj pakiet nvidia-390xx-settings aby dokonać konfiguracji Xinerama przez GUI.

W pliku /etc/mkinitcpio.conf wyłącz otwarty sterownik nouveau
#MODULES=(nouveau)
i włączy sterowniki od Nvidia
MODULES=(nvidia nvidia_modeset nvidia_uvm nvidia_drm)
Przebuduj ramdisk
mkinitcpio -P linux
Włącz "base mosaic" wraz konfiguracją monitorów (w KDE konfigurację monitorów wykonuje się w Ksreen).
nvidia-xconfig --base-mosaic --metamodes="GPU-0.DP-2: 1920x1080+0+0 GPU-0.DP-3: 1920x1080+1920+0 GPU-1.DP-2: 1920x1080+3840+0 GPU-1.DP-3: 1920x1080+5760+0 GPU-2.DP-2: 1920x1080+0+2160 GPU-2.DP-3: 1920x1080+1920+2160 GPU-3.DP-2: 1920x1080+3840+2160 GPU-3.DP-3: 1920x1080+5760+2160"
Plik /etc/X11/xorg.conf powinien wyglądać w przybliżeniu

# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 390.144 (dvs-builder@U64-P10-09) Wed Jun 2 22:56:57 UTC 2021
 
 
Section "ServerLayout"
  Identifier   "Layout0"
  Screen   0 "Screen0" 0 0
  InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
  InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
EndSection
 
Section "Files"
EndSection
 
Section "InputDevice"
 
  # generated from default
  Identifier   "Mouse0"
  Driver     "mouse"
  Option     "Protocol" "auto"
  Option     "Device" "/dev/psaux"
  Option     "Emulate3Buttons" "no"
  Option     "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
 
Section "InputDevice"
 
  # generated from default
  Identifier   "Keyboard0"
  Driver     "kbd"
EndSection
 
Section "Monitor"
  Identifier   "Monitor0"
  VendorName   "Unknown"
  ModelName   "Unknown"
  HorizSync    28.0 - 33.0
  VertRefresh   43.0 - 72.0
  Option     "DPMS"
EndSection
 
Section "Device"
  Identifier   "Device0"
  Driver     "nvidia"
  VendorName   "NVIDIA Corporation"
EndSection
 
Section "Screen"
  Identifier   "Screen0"
  Device     "Device0"
  Monitor    "Monitor0"
  DefaultDepth  24
  Option     "BaseMosaic" "True"
  Option     "MetaModes" "GPU-0.DP-2: 1920x1080+0+0 GPU-0.DP-3: 1920x1080+1920+0 GPU-1.DP-2: 1920x1080+3840+0 GPU-1.DP-3: 1920x1080+5760+0 GPU-2.DP-2: 1920x1080+0+2160 GPU-2.DP-3: 1920x1080+1920+2160 GPU-3.DP-2: 1920x1080+3840+2160 GPU-3.DP-3: 1920x1080+5760+2160"
  SubSection   "Display"
    Depth    24
  EndSubSection
EndSection

Po zrestartowaniu komputera skonfiguruj położenie monitorów przez Kscreen

Zastosowanie: 

Jak skonfigurować wiele monitorów w Linux

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: