Konfiguracja PHP5-IMAP w DirectAdmin

Nie edytuj

/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/cli/php.ini

Rozwiązanie

apt-get update && apt-get install php5-imap

Wprowadzasz

locate imap.so

lub

find / -name imap.so

Ukaże Ci się wynik zbliżony do poniższego

/usr/lib/php5/20090626/imap.so

Wprowadzasz

echo "extension=/usr/lib/php5/20090626/imap.so" >> /usr/local/lib/php.ini
/etc/init.d/httpd restart

Sprawdź poprawność instalacji i konfiguracji PHP5-IMAP

php -i | grep imap
Wiedza: 
Praktyczna