Konfiguracja serwera sieciowego NFS w Debian

W pliku /etc/exports dodajesz udziały

/udzial 192.168.1.1(rw,no_root_squash)
systemctl restart nfs-server.service
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: