Konwertowanie plików graficznych PNG do JPG

W konsoli podajesz

convert plik.png plik.jpg
Zastosowanie: 

Konwertowanie plików graficznych JPG do PNG

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: