Kopia zapasowa bazy danych - skrypt bash

#!/bin/bash
 
host="localhost"
juzek="uzytkownik"
poszlo="haslo"
baza="baza"
szczur="/home/juzek/kopie_zapasowe_bazy"
data=$(date +"%F_%H:%M")
 
#usuwanie plikow >11 dni
find $szczur/* -mtime +11 -exec rm {} \;
 
#kopia zapasowa
mysqldump -h$host -u$juzek -p$poszlo $baza > $szczur/kopia_$data.sql

Skrypt podepnij pod cron

Zastosowanie: 

Prosty skrypt bash do wykywania kopii bazy danych

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: