Kopia zapasowa plików strony i bazy danych w rsync - skrypt bash

[bash]
#!/bin/bash

dzis="$(date +%F)"
szczur="$HOME/kopia_zapasowa"

# tomlot.eu
domena="tomlot.eu"

if [[ ! -d ${szczur}/${dzis}_${domena} ]]
then
mkdir -p ${szczur}/${dzis}_${domena}
#poniższe dwie linie pozostaw w obecnej formie na wypadek przywórcenia strony z kopii
sshpass -p 'poszlo' ssh root@XX.XX.XX.XX 'cd /home/juzek/domains/tomlot.eu/public_html/ && mysqldump -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql'
sshpass -p 'poszlo' rsync -az --delete -e ssh root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/domains/tomlot.eu/public_html/ ${szczur}/${dzis}_${domena}
tar -czf "${szczur}/${dzis}_${domena}.tgz" ${szczur}/${dzis}_${domena}
rm -fr ${szczur}/${dzis}_${domena}
fi
[/bash]
Skrypt podepnij pod cron

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: