Kopiowanie plików między hostami lokalnej sieci - rsync

W konsoli podajesz

rsync -az . root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/

Kopiowanie plików między hostami sieci zewnętrznej - rsync

Zastosowanie: 

Przenoszenie plików z katalogami za pomocą rsync do hosta w lokalnej sieci

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: