Kopiowanie podkatalogów do głównego katalogu

[bash]
#!/bin/bash

WYJSCIE=$1

find . -mindepth 2 -maxdepth 2 -type d -print0 | while read -d $'\0' katalog
do
nazwa_katalogu=$(echo "$katalog" | cut -d/ -f3)
licznik=$(( $licznik + 1 ))
cp -rf "$katalog" "$WYJSCIE"/"$licznik"_"$nazwa_katalogu"
done[/bash]

Zastosowanie: 

Przenoszenie podkatalogów do głównego katalogu

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: