Linux

[bash]#!/bin/bash

# Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania.
# Skrypt ma za zadanie wykonanie kopii zapasowej strony w danym momencie.
# Jeśli dalsza budowa strony nie powiedzie się, możesz przywrócić działającą kopię strony.
# Obsługa ↓
# Wykonaj kopię: ./kz.sh zapis
# Przywróć z kopii stronę: ./kz.sh odzyskaj
# Zobacz komendę do manualnego zapisania kopii: ./kz.sh zrzut
# Zobacz komendę do manualnej kopii: ./kz.sh odczytaj

# zmiennne
domena=""

kontener_baza=""
kontener_pliki=""

Zastosowanie: 
Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania w Docker
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/etc/systemd/system/varnish.service[/code] zmieniasz
[code]-s malloc,256m[/code]
na
[code]-s malloc,15g[/code]

Zastosowanie: 
Zwiększenie pamięci RAM w Varnish z 265M
Wiedza: 
Praktyczna

1. Instalujesz pakiety [bash]android-tools libusb python3 python-pip[/bash]
2. Instalujesz pakiet [bash]pip install mvt[/bash]
3. Podłączasz telefon z Androidem do komputera.
3. Wybierasz tryb przesyłania plików. Oprócz tego należy włączyć tryb debugowania USB (dla każdego telefonu są to zbliżone metody).
4. Upewnij się, połączenie z telefonem. W konsoli podajesz [bash]adb devices -l[/bash]
5. Zabij proces demona adb, w konsoli podajesz [bash]adb kill-server[/bash]

Zastosowanie: 
Jak sprawdzić czy w Twoim telefonie z Android jest Pegasus?
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

Zastosowanie: 
Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]journalctl -u cronie.service -f[/bash]

Zastosowanie: 
Logi cron w journalctl na żywo
Wiedza: 
Praktyczna

Szukaj
[code]^.+$[/code]
Zamień
[code]$0znak[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W zestawie użyto 4 karty graficzne NVIDIA Quadro NVS 310.
Zainstaluj pakiety
[code]pacaur -S nvidia-390xx-utils nvidia-390xx-dkms[/code]
Opcjonalnie zainstaluj pakiet [code]nvidia-390xx-settings[/code] aby dokonać konfiguracji Xinerama przez GUI.

Zastosowanie: 
Jak skonfigurować wiele monitorów w Linux
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Uruchamianie VirtualBox kończy się komunikatem
[code]Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver is either not loaded or not set up correctly. Please try setting it up again by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
If your system has EFI Secure Boot enabled you may also need to sign the kernel modules (vboxdrv, vboxnetflt, vboxnetadp, vboxpci) before you can load them. Please see your Linux system's documentation for more information.

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas wykonywania kopii zapasowej
[bash]
mysqldump -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql[/bash]
Zwraca komunikat
[code]mysqldump: Error: 'Unknown error 1227' when trying to dump tablespaces[/code]

Rozwiązanie

Wykonam polecenie
[bash]
mysqldump --no-tablespaces -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

w konsoli podajesz
[bash]
sed -E 's/([a-z])([A-Z])/\1\n\2/g' plik[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna