Linux

w konsoli podajesz

sed -E 's/([a-z])([A-Z])/\1\n\2/g' plik
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

convert plik.png plik.jpg
Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficznych JPG do PNG
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
WYJSCIE=$1
 
Zastosowanie: 
Przenoszenie podkatalogów do głównego katalogu
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
for plik in *
do
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
regex=(
'fraza A'
'fraza B'
'fraza C'
)
 
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
 find -type f | grep -v './plik-*' | xargs rm

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

awk '!a[$0]++' plik
Zastosowanie: 
Usuwanie zduplikowanych rekordów w pliku - AWK
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
convert *.png -auto-orient plik.pdf

Zastosowanie: 
Konwertowanie plików graficzny do PDF
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
for plik in *.png; do
    tesseract $plik $plik --dpi 150
Zastosowanie: 
Masowe odczytywanie tekstu z plików graficznych w CLI
Wiedza: 
Praktyczna
#!/bin/bash
 
regex=(
'1126436'
'1126448'
'1126457'
)
 
Zastosowanie: 
Masowe tworzenie zrzutów ekranu z listy wielu stron
Wiedza: 
Praktyczna

Strony