Linux

Wtyczkę kopiujesz do katalogu ~/.gimp-2.8/scripts/ i uruchamiasz GIMP

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -v "wp.pl$\|gmail.com$\|o2.pl$\|tlen.pl$\|gazeta.pl$\|onet.pl$" 1 > 2
Zastosowanie: 
Odfiltrowanie darmowych skrzynek poczty za pomocą polecania grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -rohE "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b"
Zastosowanie: 
Szukanie adresów e-mail za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -roE '\b(https?|ftp|file)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-A-Za-z0-9+&@#/%=~_|]'
Zastosowanie: 
Szukanie adresów URL za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt install cups cups-client && hp-setup -i
Zastosowanie: 
Instalacja sterowników i konfiguracja drukarki HP w Debian
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

rsync -a . root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/

Kopiowanie plików między hostami sieci zewnętrznej - rsync

Zastosowanie: 
Przenoszenie plików z katalogami za pomocą rsync do hosta w lokalnej sieci
Wiedza: 
Praktyczna

Otwierasz edytor vim i podajesz

:%g/[Ctrl+v]ufeff/d

lub

Zastosowanie: 
Usunięcie <U+FEFF> z pliku w VIM
Wiedza: 
Praktyczna

Dla wersji 304.135
Do pliku /etc/apt/sources.list dodajesz

Zastosowanie: 
Sterowniki Nvidia Debian 10 testing buster
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep --exclude-dir=katalog wyszukiwana_fraza
Zastosowanie: 
Pominięcie katalogu z wyszukania grep
Wiedza: 
Praktyczna

Instalujesz ImageMagick. W konsoli podajesz

convert plik.png -resize 32x32 plik_32.png && convert plik_32.png icon.ico
Zastosowanie: 
Generowanie pliku ICO z pliku SVG
Wiedza: 
Praktyczna

Strony