Linux

W pliku ~/.bashrc podajesz

alias grep='grep --color=auto'
Wiedza: 
Praktyczna

W edytorze vim podajesz

:set cursorline
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/exports dodajesz udziały

Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Varnish HTTP Cache

apt-get install varnish

W pliku /etc/default/varnish odkomentuj 48-52 linię:

Zastosowanie: 
Konfiguracja Varnish HTTP Cache i Lighttpd
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

pacman -S bash-completion
Zastosowanie: 
Inteligentne podpowiadanie komend w Bash w Manjaro
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Włączenie TRIM SSD
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

lsblk -D

Jeśli w tabelach DISC-GRAN oraz DISC-MAX wartość jest różna od 0, Twój dysk wspiera TRIM (atrybut polecenia ATA Data Set Management Command)
Przykład:

Zastosowanie: 
Sprawdzenie włączenia TRIM dla dysku SSD
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas dodawania drukarki występuje błąd

Printer queue setup failed.
Error : successful-ok-ignored-or-substituted-attributes

Rozwiązanie

Na zakończenie podaj dane uwierzytelniania dla użytkownika root

Wiedza: 
Praktyczna
Wersja Plazma KDE: 5.8.4
Wersja Szkieletów KDE: 5.28.0
Wersja Qt: 5.7.0
Wersja jądra: 4.4.33-1-MANJARO
Architektura systemu: 64-bity
 
Procesorów: 12 x Intel® Core™ i7-5930K CPU @ 3.50GHz
Zastosowanie: 
Wyłączenie baloo_file_extractor
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

pacman -S bind-tools
Wiedza: 
Praktyczna

Strony