Linux

W konsoli podajesz

apt-get install iptux

Dla iptux otwórz port w UFW (zaporze ogniowej)
W iptux
Plik→Wykryj→IP przeciwstawnego hosta w sieci

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

ufw allow from xx.xx.xx.xx to any port 2425
Zastosowanie: 
Otwarcie portu w UFW dla konkretnego IP iptux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Otwarcie portów w UFW dla konkretnego IP Samba
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

 apt-get install php5-mcrypt && php5enmod mcrypt && service apache2 reload
Zastosowanie: 
Brak rozszerzenia MCrypt
Wiedza: 
Praktyczna

Instalujesz bazę PostgreSQL

apt-get install postgresql

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Instalacja ERP i CRM Odoo 8 na Debian 7 64bit
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Montowanie udziału sieciowego Windows w Samba smb
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

dd bs=4M if=obraz.iso of=/dev/sdx
Zastosowanie: 
Utworzenie bootowalnego pendrive USB z obrazu ISO w Linux w terminalu
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/urządzenie
Zastosowanie: 
Wyczyszczenie (zerowanie) dysku za pomocą jednej komendy
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get install ethtool net-tools

Następnie

ethtool eth0
Zastosowanie: 
Sprawadznie, zmiana prędkość i dupleks karty Ethernet
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cat /etc/issue

lub

Zastosowanie: 
Jak sprawdzić wersję dystrybucji linux
Wiedza: 
Praktyczna

Strony