Linux

Komplikacja

Podczas instalacji Django polecenie zwraca komunikat

Traceback (most recent call last):
  File "setup.py", line 5, in <module>
    from setuptools import find_packages, setup
ImportError: No module named setuptools

Przyczyna

Brak setuptools

Wiedza: 
Praktyczna

Wybrałem Lubuntu 14.10. Instalacja jak i użytkowanie poprawnie funkcjonuje. Brak lagów.

Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz

netstat -tupnl
Zastosowanie: 
Sprawdzenie otwartych portów
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

vi --version

Sprawdź, czy masz włączony moduł syntax
+syntax
Otwierasz edytor vim i podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

/usr/lib/mozilla/plugins

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

crontab -u user -e

W edytorze

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

tr -d '\r' < plik_win.txt > plik_linux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podanej

base64 sciezka_do_obrazka > zakodowany_obrazek

W pliku, po każdym 76 znaku, usuwasz znak nowej linii \n.

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
sudo apt-get install python-pip; sudo pip install speedtest-cli
speedtest-cli

Zastosowanie: 
Testowanie szybkości łącza
Wiedza: 
Praktyczna

Defragmentuj partycje w Windows, które będą brały udział w modyfikacjach wielkości. Podczas uruchamia GParted, wybierasz domyślne opcje. Aby poszerzyć partycję systemową, musisz z drugiej partycji (domyślnie D) zwolnić wolne miejsce. Wolne miejsce zwolnij z lewej strony opcją Free space preceding. Zwolnienie wolnego miejsca z prawej strony, umożliwia rozszerzenie wszystkich partycji, oprócz partycji systemowej.

Zastosowanie: 
Modyfikowanie partycji systemowej
Wiedza: 
Praktyczna

Strony