Linux

/usr/lib/mozilla/plugins

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

crontab -u user -e

W edytorze

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

tr -d '\r' < plik_win.txt > plik_linux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podanej

base64 sciezka_do_obrazka > zakodowany_obrazek

W pliku, po każdym 76 znaku, usuwasz znak nowej linii \n.

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
sudo apt-get install python-pip; sudo pip install speedtest-cli
speedtest-cli

Zastosowanie: 
Testowanie szybkości łącza
Wiedza: 
Praktyczna

Defragmentuj partycje w Windows, które będą brały udział w modyfikacjach wielkości. Podczas uruchamia GParted, wybierasz domyślne opcje. Aby poszerzyć partycję systemową, musisz z drugiej partycji (domyślnie D) zwolnić wolne miejsce. Wolne miejsce zwolnij z lewej strony opcją Free space preceding. Zwolnienie wolnego miejsca z prawej strony, umożliwia rozszerzenie wszystkich partycji, oprócz partycji systemowej.

Zastosowanie: 
Modyfikowanie partycji systemowej
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

Kopiowanie wiersza yy

Wiedza: 
Praktyczna

MTA, Mail Transfer Agent - agent przesyłania poczty
Serwer odbierający i doręczający pocztę. Ustala trasę wiadomości i ewentualne przekształcenie adresów. Wiadomości doręczane lokalnie są w celu ostatecznego doręczenia przekazywane do MDA. Np: Exim, Postfix i Sendmail
MDA, Mail Delivery Agent - agent doręczania poczty

Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz

du -sh *
Zastosowanie: 
Wyświetlenie w całości rozmiaru głównego katalogu, jak w Windows
Wiedza: 
Praktyczna

Strony