Linux

Komplikacja

Podczas instalacji pakietów

apt-get install
aptitude install

lub aktualizacji pakietów

Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Virtual Box w wersji > 4.2.x. W konsoli Kali Linux podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

Wygenerowanie licz w ciągu:

100100
101101
102102
...
998998
999999
10001000

W konsoli wprowadzamy
dla MD5

Wiedza: 
Praktyczna

Podczas instalacji pakietu za pomocą APT|aptitude w Debian 6 64-bit ukazuje się komunikat

aptitude: /usr/local/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libapt-pkg.so.4.10) /usr/lib/apt/methods/http: /usr/local/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libapt-pkg.so.4.10)

Podczas restartowania fail2ban

Wiedza: 
Praktyczna

Strony