Linux

Otwierasz edytor vim i podajesz

:%g/[Ctrl+v]ufeff/d

lub

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

for plik in *.jpg; do convert -resize 720x $plik $plik; done
Zastosowanie: 
Skrypt bash do rekursywnej zmiany rozmiarów obrazów w ImageMagick Convert
Wiedza: 
Praktyczna
#!/usr/bin/bash
#usuwanie zbędnych plików
 
szczur="/home/juzek/"
 
 
plik=(
"cron-*"
"cron.php??"
Zastosowanie: 
Skrypt bash do usuwania zbędnych plików
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
grep -li x1 $(grep -lir x2)

Zastosowanie: 
Szukanie 2 słów w pliku za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/dovecot/dovecot.conf dodaj linię

namespace inbox {
inbox = yes
}

W konsoli podajesz
service dovecot restart

Zastosowanie: 
Błąd Błąd połączenia z serwerem! podczas uwierzytelniania w Roundcube w VestaCP
Wiedza: 
Praktyczna
  1. Z katalogu ~/VirtualBox VMs/ przenosisz katalog maszyny wirtualnej do nowej lokalizacji.
  2. W pliku ~/.config/VirtualBox/VirtualBox.xml nanosisz poprawne ścieżki do nowej lokalizacji katalogu wirtualnej maszyny
Zastosowanie: 
Migracja obrazu wirtualnej maszyny w VirtualBox między dyskami i katalogami
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku ~/.config/kdeglobals w sekcji [KDE] dodaj

DoubleClickInterval=liczba_milisekund
Zastosowanie: 
Czas dwukrotnego kliknięcia w KDE
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Kernel driver not installed (rc=-1908)
The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with /dev/vboxdrv. Please reinstall the kernel module by executing
'/sbin/vboxconfig'
as root.
where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) - The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT.
Zastosowanie: 
Eliminacja błędu Kernel driver not installed (rc=-1908) w VirtualBox na Arch Linux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Masowa zmiana teksu za pomocą find i sed
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -lr 'fraza_A' | xargs sed -i 's/fraza_A/fraza_B/g'
Zastosowanie: 
Masowa zmiana teksu za pomocą grep i sed
Wiedza: 
Praktyczna

Strony