Linux

W konsoli podajesz
apt install baobab && baobab

Zastosowanie: 
Graficzny program do sprawdzania zajętego miejsca na dysku w Linux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
komenda | komenda | komenda

Zastosowanie: 
Wielowątkowość poleceń w bash
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

sed '/^\s*$/d' plik
Zastosowanie: 
Usunięcie pustej linii w pliku za pomocą sed
Wiedza: 
Praktyczna
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -Fvx -f lista plik_do_oczyszczenia > oczyszczony_plik
Zastosowanie: 
Oczyszczenie linii z pliku, na podstawie listy z innego pliku
Wiedza: 
Praktyczna

Wtyczkę kopiujesz do katalogu ~/.gimp-2.8/scripts/ i uruchamiasz GIMP

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -v "wp.pl$\|gmail.com$\|o2.pl$\|tlen.pl$\|gazeta.pl$\|onet.pl$" 1 > 2
Zastosowanie: 
Odfiltrowanie darmowych e-mail za pomocą polecania grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -rohE "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b"
Zastosowanie: 
Szukanie adresów e-mail za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

grep -roE '\b(https?|ftp|file)://[-A-Za-z0-9+&@#/%?=~_|!:,.;]*[-A-Za-z0-9+&@#/%=~_|]'
Zastosowanie: 
Szukanie adresów URL za pomocą grep
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt install cups cups-client && hp-setup -i
Zastosowanie: 
Instalacja sterowników i konfiguracja drukarki HP w Debian
Wiedza: 
Praktyczna

Strony