Linux

^\n

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cat /proc/cpuinfo
Zastosowanie: 
Ile rdzeni ma procesor
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get install python-pip && pip install speedtest-cli && speedtest-cli
Zastosowanie: 
Test prędkości łącza WAN
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

ufw allow from xx.xx.xx.xx to any port 5900
Zastosowanie: 
Otwarcie portu w UFW dla konkretnego IP Remmina VNC → vino-server
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get install iptux

Dla iptux otwórz port w UFW (zaporze ogniowej)
W iptux
Plik→Wykryj→IP przeciwstawnego hosta w sieci

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

ufw allow from xx.xx.xx.xx to any port 2425
Zastosowanie: 
Otwarcie portu w UFW dla konkretnego IP iptux
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Otwarcie portów w UFW dla konkretnego IP Samba
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

 apt-get install php5-mcrypt && php5enmod mcrypt && service apache2 reload
Zastosowanie: 
Brak rozszerzenia MCrypt
Wiedza: 
Praktyczna

Instalujesz bazę PostgreSQL

apt-get install postgresql

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Instalacja ERP i CRM Odoo 8 na Debian 7 64bit
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Montowanie udziału sieciowego Windows w Samba smb
Wiedza: 
Praktyczna

Strony