Linux

W konsoli podajesz

dd bs=4M if=obraz.iso of=/dev/sdx
Zastosowanie: 
Utworzenie bootowalnego pendrive USB z obrazu ISO w Linux w terminalu
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/urządzenie
Zastosowanie: 
Wyczyszczenie (zerowanie) dysku za pomocą jednej komendy
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get install ethtool net-tools

Następnie

ethtool eth0
Zastosowanie: 
Sprawadznie, zmiana prędkość i dupleks karty Ethernet
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cat /etc/issue

lub

lsb_release -a

dla Linux Mint

Zastosowanie: 
Jak sprawdzić wersję dystrybucji linux
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas instalacji Django polecenie zwraca komunikat

Traceback (most recent call last):
  File "setup.py", line 5, in <module>
    from setuptools import find_packages, setup
ImportError: No module named setuptools

Przyczyna

Brak setuptools

Wiedza: 
Praktyczna

Wybrałem Lubuntu 14.10. Instalacja jak i użytkowanie poprawnie funkcjonuje. Brak lagów.

Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz

netstat -tupnl
Zastosowanie: 
Sprawdzenie otwartych portów
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

vi --version

Sprawdź, czy masz włączony moduł syntax
+syntax
Otwierasz edytor vim i podajesz

:syntax on
Wiedza: 
Praktyczna

/usr/lib/mozilla/plugins

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

crontab -u user -e

W edytorze

Wiedza: 
Praktyczna

Strony