Linux

Dane uwierzytelniania to login i hasło, oraz URL (optymalnie)

Zastosowanie: 
Czym są dane uwierzytelniania
Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Masowa zmiana kodowania plików tekstowych
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get install gifsicle
gifsicle -O3 < plik.gif > nowy_plik.gif
Zastosowanie: 
Zoptymalizuj obrazy GIF dla PageSpeed Insights, bezstratną kompresją w gifsicle
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

apt-get install jpegoptim
jpegoptim --strip-all plik.jpg

lub

Zastosowanie: 
Zoptymalizuj obrazy JPEG dla PageSpeed Insights, bezstratną kompresją w jpegoptim
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Instalacja Webmin z zależnościami na Debian 8
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Automatyczne zainstalowanioe panelu serwera ISPConfig
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

source .bash rc

lub

. ~/.bashrc
Zastosowanie: 
Restart ustawień powłoki bash
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku ~/.bashrc podajesz

alias grep='grep --color=auto'
Wiedza: 
Praktyczna

W edytorze vim podajesz

:set cursorline
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/exports dodajesz udziały

Wiedza: 
Praktyczna

Strony