Linux

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Instalacja Webmin z zależnościami na Debian 8
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Automatyczne zainstalowanioe panelu serwera ISPConfig
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

source .bash rc

lub

. ~/.bashrc
Zastosowanie: 
Restart ustawień powłoki bash
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku ~/.bashrc podajesz

alias grep='grep --color=auto'
Wiedza: 
Praktyczna

W edytorze vim podajesz

:set cursorline
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/exports dodajesz udziały

Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Varnish HTTP Cache

apt-get install varnish

W pliku /etc/default/varnish odkomentuj 48-52 linię:

Zastosowanie: 
Konfiguracja Varnish HTTP Cache i Lighttpd
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

pacman -S bash-completion
Zastosowanie: 
Inteligentne podpowiadanie komend w Bash w Manjaro
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Włączenie TRIM SSD
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

lsblk -D

Jeśli w tabelach DISC-GRAN oraz DISC-MAX wartość jest różna od 0, Twój dysk wspiera TRIM (atrybut polecenia ATA Data Set Management Command)
Przykład:

Zastosowanie: 
Sprawdzenie włączenia TRIM dla dysku SSD
Wiedza: 
Praktyczna

Strony